„Zauzdana“ inflacija, a građani nezadovoljni: Kome je danas dobro?

U Bosni i Hercegovini bi u dve reči mogli da se stave zahtevi poslodavaca koji već godinama od nadležnih traže izmenu i dopunu fiskalnih zakona rasteretiti privredu. U Crnoj Gori se pre dve godine desila fiskalna reforma, i sada su niži porezi. U Srbiji, kao i uvek – vlast i narod imaju različita viđenja o tome kako žive. Tako je i u odnosu države i malih privatnika i preduzetnika.