Korona virus, šta ako se razbolite danas?

Korona virus se vratio u nešto širem obimu sa dolaskom hladnijeg vremena, ali je to daleko od situacije kao nekada.